UPUTE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU

UPUTE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU

  


Građanin koji pruža usluge u domaćinstvu dužan je:

 
 1. Imati Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Ured državne uprave - Služba za gospodarstvo.
 2. Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča)
 3. Cjenik vidno staknut u smještajnom objektu
 4. Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta
 5. Platiti paušalnu boravišnu pristojbu u predviđenom roku (3 rate s rokovima do 31.07.; 31.08. te 30.09.)
 6. Platiti paušalni porez ( 4 rate, s rokovima do 31.03.; 30.06.;30.09. i 31.12.)
 7. Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24h od dolaska gosta)
 8. Voditi Popis gostiju
 9. Izdavati račune gostima
 10. Ako iznajmljivač pruža uslugu prehrane utvrditi normativ namirnica
 11. Pribaviti sanitarnu kljižicu ako iznajmljivač pruža usluge prehrane
 12. Voditi evidenciju prometa (potrebno je upisati svaki izdani račun)
 13. Po završetku sezone platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet, te dostaviti Poreznoj upravi obrazac


Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma dostupni su na web stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr) i Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr) !