Obilježavanje Kandalore

Obilježavanje Kandalore

  


Obilježavanje Kandalore

Kandalora, Svijećnica -  slavi se  svake godine.  Dan od velike važnosti za Mošćenice koje su u prošlosti imale status grada. Pisani tragovi Kandalore nalaze se u Mošćeničkom zakonu, odnosno Statutu iz 16 stoljeća. Povjesni je to dan Mošćenica “kada su grajani (građani, mještani) na najdemokratičniji način birali svoga Župana i ostale dužnosnike Maloga Vijeća (Gospodu) ispred crkve Sv. Bartola. Upravo su na Kandaloru Župan i ostala Gospoda Vijeća podnosili puku izvještaj za sve što su učinili u protekloj godini, kome se sudilo po Zakonu i kakve je kazne dobio.
Na spomen Kandalore, srednjovjekovnom predstavom uprizorujemo taj svečani čin lokacija u te se priprema prigodni program u Restoranu Perun.
Po starom običaju i pravilu, i današnja vlast obavezna je, doduše simbolično, prenijeti puku sve ono što je napravila u protekloj godini.

Pozivamo Vas na dan Mošćenica!


Katedra Čakavskega sabora
općini Mošćenička Draga
ima čast pozvat Vas na
Povjesni dan Mošćenic
Kandaloru

va Mošćenice, subotu, 2. febrara 2013. leta na 5 ur zapolne
Va čast ovega povjesnega dana Mošćenic Katedra i Općina će pokazat ča je storeno 2012. leta, onako kako ča su naši stari na Kandaloru puku mošćeničkemu polagali račun za to ča su delali pasano leto.

M O Š Ć E N I C E

 

PROGRAM
Predstava na oprten po Mošćenicah
Predstava je storena prema zapisanen va Mošćeničken zakone, leta od 1470. do 1616.
Nastupaju: kanciler Andrija Negovetić, plovan Franjo Petris, župan Antun Lazarić, komunšćak Bartolomej Bradičić, sudac Matija Senčić, starogradska poetesa i glas puka Jolanda Verbas, renesansna i barokna muzika Ludovik Grgić, muzikanti Marko Žele i deca, oštar Bartol Mohović.
Novo zbrani: Gverino Salamon – novi župan, Domeniko Dražul – komunšćak Veli svet, Albino Soltadić – kapitan od Knjiškega sveta, Felice Velcich – župan od časti, Mario Gaulovich – plovan, Giusto Rubinić – župan od toša
Scenariji i režija: Riccardo Staraj
Pod štremun Sv. Bartola, Mošćenički zakon, od leta gospodinovega 1470. daje – I čin
Zdol Grada na škalineh od sv. Ivana, oštarija „Tu tamo“, Benecijani napadaju, od leta gospodinovega 1533. daje – II čin
Va toše, Balota se za Župana od toša
Va Stražnice, Kako su na Kandaloru balotali naši stari, leto je 1616. – III čin

Va restorane „Perun“ na šest ur zapolne
Predavanje prof. dr. sc. Silvane Vranić „Jezične značajke mošćeničke skupine govora“
aš: … naša lepa domaća beseda, slaja je od meda …
Damjan Dražul   
Veselimo se ča ćemo bit skupa na Kandaloru – Povjesni dan Mošćenic

Pokrovitelji: Turistička Zajednica općine Mošćenička Draga i Općina Mošćenička Draga


e-Visitor

WEBCAM