7. smotra i regata tradicijskih barki na jedra U Mošćeničkoj Dragi