Caffe & coctail bar Black & White

Caffe & coctail bar Black & White

  


Vrsta ugostiteljskog objekta: Caffe bar / cocktail bar

  Šetalište 25.travnja bb
      

  Tel: 098 575 517

ahmdraga@gmail.com

Radno vrijeme: 07:00-01:00
Zatvoreno: 7 mjeseci ( 10 - 5)

Kapacitet terase: 65
WiFi:
Kartice:
Priznanja i nagrade:

Virtualna šetnja Mošćenička Draga
e-Visitor

WEBCAM