CHILLOUT FAST FOOD

CHILLOUT FAST FOOD

  


Vrsta ugostiteljskog objekta: Fast food

  Šetalište 25.travnja bb
      

  Tel: 091 5861429

walther.lovran@gmail.com

Radno vrijeme: 09:00 - 22:00
Zatvoreno: 8 mjeseci ( 10 -6)

Kapacitet terase: 30
WiFi:
Kartice:
Cijena degustacijskog menua: 40 Kn
Specijalitet kuće: cheeseburger veliki
Priznanja i nagrade:

Virtualna šetnja Mošćenička Draga
e-Visitor

WEBCAM