Kontakti

Turistička zajednica općine Mošćeničke Drage
adresa: Aleja Slatina 7, 51417 Mošćenička Draga
tel.:00385-51-739-166
fax.: 00385-51-737-533
 
 
 
Turistička agencija "Annalinea"
adresa: Stari Grad 1, 51417 Mošćenička Draga
tel.: 00385-51-737-207 
fax.: 00385-51-737-400
mob: 00385-99-806-7461
mob: 00385-91-3737-749
e-mail
: info@annalinea.hr
 
 

Annalinea "Info"
adresa: Most 1h, 51417 Mošćenička Draga
tel./fax.: 00385-51-737-506
mob: 00385-99-806-7461
 
 

Hotel "Marina"
adresa: Aleja Slatina 2, 51417 Mošćenička Draga
tel.: 00385-51-505-502
fax.: 00385-51-737-584
 
 
 
Hotel "Mediteran"
adresa: Trg Slobode 1, 51417 Mošćenička Draga
tel.: 00385-51-737-622  
fax.: 00385-51-737-538
 
 
Hotel Villa Privileggio
adresa: Potok 5a, 51417 Mošćenička Draga
tel.: 00385-51-271-271
fax.: 00385-51-271-200
 
 
 
Auto kamp "Draga"
adresa: Aleja Slatina bb, 51417 Mošćenička Draga
tel.: 00385-51-737-523
fax.: 00385-51-737-339
mob.: 00385-91-2737-339