NATJEČAJ - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE


  


NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme  
 
(do 28.02.2021.)
 
na pola radnog vremena, za radno mjesto

Virtualna šetnja Mošćenička Draga
e-Visitor

WEBCAM