Restaurant Dora

Restaurant Dora

  


Vrsta ugostiteljskog objekta: Restoran

  Šetalište 25.travnja 13
      

  Tel: 051/ 737- 616

rajkarade@ri.t-com.hr

Radno vrijeme: 8:00-24:00
Zatvoreno: 6 mjeseci (10-4)

Kapacitet sale: 30
Kapacitet terase: 90
WiFi:
Kartice:
Cijena degustacijskog menua: 300 Kn
Specijalitet kuće: riblja plata Dora/ mesna plata/ filetirana plemenita riba
Priznanja i nagrade:

Virtualna šetnja Mošćenička Draga
e-Visitor

WEBCAM