Roberta Vilić


Roberta Vilić i From the box
Hrpa radova, na papiru, nastaju svakodnevno, a zatim se pohranjuju u kutiju. Isto
tako, u kutiji se prenose s jednog mjesta na drugo. Impresivno je na jednom mjestu
vidjeti kontinuitet jednog koncepta, ne samo umjetničkog, nego i životnog: radost
stvaranja. To se može vrlo snažno osjetiti gledajući te radove iz kutije, toliko slične
jedne drugima, a opet različite. Svakodnevna izrada skica, grafika, kolaža, te datiranje
istih rezultiralo je fenomenom bilježenja vremena, njegovog kontinuiteta i
prolaznosti. Ali nije važno vrijeme, važan je koncept misli o njemu, te potreba da ih se
uobliči u te male, znakovite artefakte pune poruka. Kako bi i sama autorica rekla:"
svakodnevno sam bilježila informacije, događaje i sjećanja. Pospremam te radove u

kutiju, sve dok ne bude puna. Poput bilježenja dnevnika u kojem svaki list ima datum."
Izložba From the box sastoji se od dva važna segmenta: jedan se temelji na radovimagrafikama
koje je autorica nazvala Hommage Maljeviču, a drugi su radovi na papiru -
„iz kutije". Često su se umjetnici referirali na Maljevičeve suprematističke ideje.
(Spomenimo samo performans grupe Irwin na Crvenom trgu). Maljevičev
suprematizam je nastao kao rezultat borbe da sliku oslobodi reprezentacije,
fokusirajući se na čistu formu. Tako su nastale slike svedene na jednostavne,
slobodne i geometrijske forme.

U grafičkim radovima Roberte Vilić krug, kvadrat, pravokutnik ili križ postaju simboli i
znakovi koji su temelj za daljnju nadogradnju. Kod nje je karakteristično, (posebno na
ovoj izložbi) da ima sklonost rada u serijama. Ti se znakovi referiraju na ono što se u
suprematizmu referira i ikonički znak-čisti formalni element koji postaje duhovni i
emotivni simbol bez isključive sličnosti sa predmetom, slikarski fenomen reduciran do
suštine i istine samog života u slici. Radovi na papiru, čije je ishodište u već
spomenutim grafikama, idu još dalje. Elemente kruga, kvadrata, pravokutnika ili križa
nastale otiscima, Roberta Vilić nadograđuje stvarajući slojevite strukture lijepljenjem
papira (kolaž) i intervenira crtežom, prenoseći mnoštvo estetskih informacija.
Stvarajući tako svoj vizualni dnevnik možemo reći da je Roberta Vilić stvorila svoju
kutiju sjećanja.

Ljiljana Barković
voditeljica galerije "Cisterna”