Turističke agencije

U našim informativnim centrima i agencijama dobit ćete informacije o mogućnostima smještaja. Sjedište Turističke zajednice se nalazi kod autobusne stanice u Mošćeničkoj Dragi. U agencijama poduzeća Annalinea, u centru mjesta, te u Info centru, na raskrižju, možete dobiti sve informacije o smještaju u hotelima, apartmanima, sobama, vilama.

Turistička agencija "Annalinea"