Dodjela nagrada najbalkon i najokućnica

Nagrade dugogodišnjim gostima Mošćeničke Drage 2013.