Obilježavnje 50. godina spaljivanja rakete

Mošćenička Draga, 2019.