Ribari i ribarenje u Mošćeničkoj Dragi

Fotografije autora Ervina Skalamere